Language : slo / en
My Cart
Number of items in cart:
€0.00

You have no items in your shopping cart.

EKIPA SLOVENIKE

 

MATIJA ČUK  - direktor

Maturiral je na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani na smeri industrijsko oblikovanje. Poglobljen študij industrijskega oblikovanja je nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je leta 2014 diplomiral in si pridobil naziv Univerzitetni diplomirani industrijski oblikovalec. Med in po študiju je opravljal različna dela ter tako spoznaval različna delovna okolja. Podjetje Regio Vita vodi od avgusta 2015.

 

MARUŠA ČUK  - vodja marketinga

Mlajša sestra, maturirala je na gimnaziji Jožeta Plečnika in se vpisala na Fakulteto za arhitekturo. V srednji šoli je nabirala izkušnje preko različnih študentskih del, kot študentka in absolventka pa pomaga v podjetju svojega partnerja. Sooblikuje vizijo in nadaljnji razvoj Slovenike, skrbi za marketing ter programe poslovnih in protokolarnih daril